Yleisimpiä huomioita takan suojaetäisyyksiin liittyen

Turvallisuusohjeet ja asennusvaatimukset

Takka tuo kotiin ja mökille paitsi lämpöä ja tunnelmaa, myös tiettyjä turvallisuusvelvoitteita. Yksi tärkeimmistä näistä velvoitteista on takan palosuojaetäisyyksien noudattaminen. Näitä etäisyyksiä koskevat säännöt ovat keskeisiä paloturvallisuuden varmistamisessa, ja niiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavia riskejä asukkaille ja omaisuudelle.

Miksi takan suojaetäisyys on tärkeä ottaa huomioon?

Takan ympärillä olevat suojaetäisyydet ovat tarkoitettu varmistamaan, että lämmön ja tulen aiheuttamat riskit ovat minimoituja. Jos takka on liian lähellä palavia materiaaleja, kuten palava-aineista seinää, huonekaluja tai lattiaa, on suuri vaara tulipalon syttymisestä. Oikeiden suojaetäisyyksien noudattaminen mahdollistaa turvallisen takan käytön ja vähentää tulipalovaaraa merkittävästi. Kuten vanha sanonta kertoo: tuli on hyvä renki, mutta huono isäntä.

Suojaetäisyyksien vaatimukset

Suojaetäisyyksien vaatimukset vaihtelevat takan tyypin ja asennuspaikan mukaan. Yleensä takan valmistaja antaa suosituksia ja minimivaatimuksia suojaetäisyyksille. Takan ympärille on jätettävä riittävästi tilaa, jotta ilma pääsee kiertämään ja jäähdyttämään takkaa sekä estämään ympäröivien materiaalien ylikuumenemisen. Takkakohtaiset suojaetäisyydet löydät yleensä takan suoritustasoilmoituksesta, josta käytetään myös puhekielessä nimitystä dop tai doppi (Tulee englanninkielisistä sanoista declaration of performance – suoritustasoilmoitus.)

Esimerkiksi suoran seinän eteen asennettavien varaavien takkojen suojaetäisyyksissä noudatetaan usein seuraavia etäisyyksiä:

  • Taaksepäin: 5–10 cm takan takareunan ja seinän välillä.
  • Eteenpäin: Suomessa aina 100 cm takan etureunan ja lähimmän seinän välillä.
  • Sivuille päin: 5–10 cm takan sivureunan ja seinän tai muun esteen välillä.
  • Ylöspäin: 10–15 cm etäisyys takan kannen ja katon välillä.
  • Alaspäin: 0 cm (varaava takka muurataan kuitenkin yleensä palamattoman betoniperustan päälle suoraan)

Aina ennen asennustyön aloitusta on kuitenkin vielä varmistettava takkakohtaiset suojaetäisyydet joko takan mukana tulevasta CE-kyltistä tai suoritustasoilmoituksesta. Suojaetäisyydet voivat noudattaa myös tiukempia paikallisia tai maakohtaisia normeja, joista asentavan tahon on oltava tietoinen.

Huomioitavia asioita

On myös tärkeää ottaa huomioon muita tekijöitä takan asennuksessa ja suojaetäisyyksien määrittelyssä. Esimerkiksi, jos takan yläpuolella on puuta tai muita helposti syttyviä materiaaleja, on varmistettava riittävä etäisyys myös niiden ja takan välillä. Tuloilmaputken paikka on hyvä määrittää mahdollisimman aikaisessa rakennusvaiheessa, jotta se on oikeassa kohdassa takan yhdettä silmällä pitäen.

Scroll to Top